Kroz NINĐUCU se razvija sigurnost, samopouzdanje, vještine samoodbrane, razumijevanje samog sebe, drugih i prirode. Tema seminara : Kihon Happo – 8 osnovnih tehnika Ninđucu Jutte jutsu – pendrek starog Japana Na seminaru će se vježbati tehnike goloruke borbe kao i rad s oružjem( nož, pištolj, palica, mač …) Seminar vodi instruktor Predrag Lazaravić iz Crne Gore. Predrag Lazarević je majstor Ninjutsua 15 DAN i vojno -policijski instruktor. Ima ogromno iskustvo radeći u poslovima obezbjeđenja objekata i kao policajac. Član je Hall of Fame organizacije i dobitnik mnogobrojnih nagrada za rad s policijom, vojskom, agencijama za obezbjeđenje, zasluga za edukaciju djece i omladine. U Japanu je 2017. godine dobio titulu dai shihana. Investicija za uplate do 15.10 je 50 KM a poslje toga i ako bude mjesta cijena je 70 KM. Uplata. vrši se direktno u centru Transformacija, Trg heroja 30 Kontakt: 061 557 377 ili fokusdahpokret@gmail.com