MINDFULNESS YOGA FUSION

Mindfulness Yoga Fusion

Mindfulness je koncept i praksa vježbanja svjesnog obraćanja pažnje u sadašnjem trenutku, bez osuđivanja, iz trenutka u trenutak.

U posljednjih trideset godina brojna naučna, empirijska istraživanja iz oblasti psihologije, neurologije i medicine su potvrdila dobrobiti redovne primjene vježbanja naše svjesne pažnje.

Mindfulness nam pomaže da budemo potpuno svjesni sadašnjeg trenutka i svakog iskustva, da budemo kreativniji i učinkovitiji, te da donesemo bolje odluke za sebe i druge. Mindfulness nas čini sretnijima. Primjena vježbi mindfulness-a je korisna i u svakodnevnim aktivnostima.

Na časovima Yoga Fusion radi se tehnike i vještine mindfulnessa prema sadržaju edukacije prof. Jon Kabat Zinn – smanjenje stresa zasnovano na mindfulnessu (Mindfulness Based Stress Reduction -MBSR).

Kroz Yoga Fusion želim predstaviti drugačiji koncept rada na sebi uz kombiniranje tehnika i vještina iz NLP-a, coachinga i mindfulnessa sa yogom i meditacijom. Časovi su planirani kao kombinacija vježbi za um i tijelo. Na časovima se radi na vrlo praktičnim tehnikama i metodama koje su primljenljive u svakodnevnom životu.

Kome je namijenjen čas Mindfulness & Yoga Fusion? Svima onima koji žele:
* Naučiti tehnike mindfulnessa koje kombiniraju mentalni trening i fizičku vježbu
* Vježbati jogu
* Naučiti ili unaprijediti tehnike disanja
* Raditi na svojim vještinama i kapacitetima u podržavajućoj grupi
* Opustiti um i tijelo
* Podići nivo otpornosti na stres
* Poboljšati koncentraciju i sposobnost pažnje
* Raditi na unapređenju socijalnih vještina
* Naučiti tehnike samoumirivanja (self-calming)
* Raditi na prihvatanju emocija
* I uz to se dobro zabaviti.

 

„Ništa ti ne može nanijeti veću štetu od tvojih vlastitih, neopreznih misli.“ -Budha

***

Ukoliko želite saznati više, javite se Aidi putem e-maila: aidamujezinovic@yahoo.com