Centar Transformacija u saradnji sa Školom za yoga učitelje Holistička Akademija iz Beograda i velikim učiteljem yoge Jadranko Miklec iz Zagreba omogućava upis za narednu generaciju zainteresovanim iz Sarajeva.

Svi zainteresovani iz Sarajeva i okoline, koji žele da upišu Školu yoge, jedan dio programa tj. praktičnu nastavu i mentorski program pohađaju u Centru Transformacija. Edukacija je namijenjena za sve one, koji se žele upoznati i produbiti svoje znanje o yogi, filozofiji i psihologiji yoge te ayurvede i njene terapeutske primjene, bez obzira na prethodno iskustvo.

Svake godine polaznici tokom vikend seminara prolaze 150 časova obuke i po završetku godine polažu ispit i dobijaju diplomu za određeni nivo. Program je u skladu sa standardom European Yoga Federation (EYF) i World Movement for Yoga and Ayurveda (600 časova).

NIVOI OBUKE:

 1. nivo – Yoga asistent: Yoga Pravesh (prva godina – 150 časova) kvalifikovan za asistenta Yoga učitelja.
 2. nivo – Yoga instruktor: Yoga Parichaya (druga godina – 150 časova)
 3. nivo – Yoga tehničar: Yoga Shikshaka (treća godina – 150 časova)
 4. nivo – Yoga učitelj: Yoga Siromani (četvrta godina – 150 časova)

Školovanje za novu generaciju počinje 14. marta 2020. godine i realizovaće se po modifikovanom programu, koji će biti i finansijski i vremenski povoljniji i za polaznike iz Sarajeva i okoline. Da bi izbjegli suvišne troškove za polaznike neće biti polaganja ispita za prvu godinu (Joga asistent), već će se u vremenskom period od jedne kalendarske godine (od oktobra do oktobra) realizovati program prve i druge godine (300 časova) i polaznici će direktno polagati ispit za Joga instruktora. Dio teoretskih predavanja će biti realizovan metodom elektronskog učenja pa će i to uticati na visinu školarine.

 • Program se sastoji od teorijske i praktične nastave. Teorijski dio se sastoji od 170 časova i dijelom se sprovodi metodom elektronskog učenja (100 časova) a dijelom kroz predavanja u prostorijama Akademije (70 časova).
 • Za polaznike iz BiH će se također organizovati s vremena na vrijeme direktni prenos vikend seminara i predavanja iz Beograda kako bi izbjegli suvišne troškove putovanja.
 • Praktična nastava traje 130 časova. Dio praktične nastave se sprovodi u učionici i sali Akademije (80 časova), a dio u Centru Transformacija.  Polaznik je dužan da vodi dnevnik praktične nastave te ga ovjerenog i potpisanog predaje u Akademiju. Praktična nastava se izvodi pod nadzorom mentora.

Program je podijeljen u dva dijela. Prvi traje od oktobra do marta, a drugi od marta do oktobra. Predavanja i praktični rad u prostorijama Akademije se organizuju kroz vikend seminare (jedan vikend 15 časova), jedan do dva puta mjesečno tokom trajanja prvog dijela edukacije. U drugom dijelu (od novembra do marta) realizovaće se: Teorijska nastava metodom elektronskog učenja, praktična nastava u prostorijama Akademije i u Centru Transformacija priprema za polaganje ispita za yoga instruktora. U tom period polaznici imaju redovne konsultacije sa mentorom i pišu završni rad za drugi nivo edukacije (Joga instruktor).

Na kraju druge godine, pored potvrde o sprovedenih 300 časova obuke, polaznici će biti obavezni da napišu i odbrane rad (oko 20 stranica teksta, plus slike) i polažu usmeni i praktični ispit za ovaj nivo obuke pred komisijom.

PREDAVAČI NA ŠKOLI YOGE:

 1. Jadranko Miklec, učitelj joge i meditacije, podpredsednik Evropske Yoga Federacije i
  međunarodni sekretar Svetske Akademije za Ayurvedu iz Indije.
  2. Maja Popov, učiteljica joge i meditacije, predstavnik za Srbiju – Evropske joga Federacije i
  Svetskog pokreta za jogu i Ayurvedu .
  3. Dragan Lončar, učitelj joge i meditacije, predstavnik Evropske Joga Alijanse za Srbiju i
  Hrvatsku.
  4. Dr Mishra Avishek, doktor Ayurvede, Indija.
  5. Dr Dobrinka Arbanovska – Ordinacija Holitimed, Beograd.
  6. Prof. dr. Duško Spasovski, Medicinski fakultet u Beogradu, ortopedija Banjica.
  7. Mr. Nina Stojadinović, Viša sportska i zdravstvena škola, Beograd.
  8. Žarko Trišić, Ajurveda centar, Zemun.
  9. Dragana Balić, učiteljica joge i meditacije, članica Evropske joga Federacije i Svetskog
  pokreta za jogu i Ayurvedu .
  10. Dr Željko Mojsilović, učitelj joge i instruktor Reiki yoge, član Evropske joga Federacije i
  Svetskog pokreta za jogu i Ayurvedu.
  11. Maja Regoje, učiteljica joge, Holistička akademija Maya, Beograd.
  12. Wilhelmina Kanjer, učiteljica joge, Holistički Centar Avatar, Niš.

Gosti predavači na temi ‘’Različite škole i stilovi joge’’:

 1. Nebojša Božanin – Ananda krija yoga
 2. Ranko Stoiljković – Ashtanga yoga
 3. Sanda Lukić – Kundalini yoga
 4. Maja Vujošević – Tradicionalna hata yoga
 5. Ana Stojković – Iyengar yoga

STRUKTURA PROGRAMA I BROJ ČASOVA

Centar Transformacija Škola yoga, obuka

PN – praktična nastava       T – teorijska nastava

Za pitanja i prijave javite se na email: yoga.amra@gmail.com ili na 062 832 308