Silent Retreat Pecka

Ove godine rganizujemo Silent Retreat za Vas. 😀 Nakon izolacije od dva mjeseca, potrebno je da pogledate unutar sebe, suočite se sa strahovima i integrišete sa svojim višim JA, kako biste lakše podnijeli drugu fazu izolacije koju najavljuju u zimu. Takođe je namjenjen...

Heal Your Life radionica

❗️❗️❗️❗️ HEAL YOUR LIFE RADIONICA ❗️❗️❗️❗️ Veoma moćna radionica, originalno razvijena od strane Louise L. Hay. Radionica će vam pružiti uvide, razumijevanje, inspiraciju i dati vam konkretne alate i smjernice kako da počnete da živite zdrav i svrhom ispunjen život....