Osjećaj da sve možemo sami, kad i gdje je nastao? 

Ja mogu sama/sam, šta to znači i kako utiče na nas, a i kako na ljude oko nas? Koliko nam je bitna podrška?

Da bismo postigli cjelinu, neophodan nam je kontakt sa našom okolinom, jer tek tad smo u cjelini.
Tražiti podršku nije znak slabosti, nego naprotiv.
Prihvatanje svih aspekata sebe, uloga koje svakodnevno imamo, iskustava koja su nam se desila kroz život, svega što jeste i svega što će tek biti.

Podrška i prihvatanje su kao dvije sestre, toliko slične ali opet različite.
Podrška za sve ono što smo bili, što jesmo i što ćemo postati!
Radionica PODRŠKA I PRIHVATANJE

Cijena za jedan dan 50 KM. Cijena za oba dana 80 KM. Datumi: 09 i 10.09.2023.
Prijavite se na brojeve telefona: 
Dragana Mačar +38766727240Tea Raguž  +38763061934Tea Jerkić  +38762819953