Ovaj jedinstveni Izazov za ljubav i samopoštovanje počinje 01.12.2023. godine i trajat će 21 dan.

Zamisao je da se detaljni zadaci šalju učesnicima svako veče putem Viber grupe, koje mogu raditi jedan dan ili duže. Uglavnom, svi materijali ostaju učesnicima i nakon Izazova. Tako mogu učestvovati i osobe koje nisu iz Sarajeva.

Držite misli pozitivnim, jer vaše misli postaju riječi. Neka vaše riječi budu pozitivne, jer vaše riječi postaju vaše ponašanje. Održavajte svoja ponašanja pozitivna, jer takva ponašanja postaju vaše navike. Pridržavajte se svojih pozitivnih navika, jer vaše navike postaju vaše vrijednosti. Održavajte svoje vrijednosti pozitivne jer vaše vrijednosti postaju vaša sudbina.

UPIS U TOKU!

Promo cijena je 21,00KM (simbolično kao razmjena energije za uslugu).

Više info putem Vibera 062/832-308

Radujem se 🙂

Amra Kubat Okić